Hình thức thanh toán

I. Thanh toán tiền mặt

Trực tiếp tại CÔNG TY ĐẠI CƯỜNG THỊNH PHÁT

II. Tại nhà/nơi nhận hàng

Thanh toán cho nhân viên giao hàng trực tiếp của CÔNG TY ĐẠI CƯỜNG THỊNH PHÁT tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu.

III. Chuyển khoản

Chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi với thông tin sau:

Tên ngân hàng

   

 Chủ tài khoản

   

 Số tài khoản

   

 Nội dung

   Tên khách hàng-Tên sản phẩm-Số điện thoại